Dịch vụ của trung tâm SMEDEC1

Tư vấn đào tạo

Hiệu chuẩn Kiểm định

Tin tức - Sự kiện

ĐỘT PHÁ CỦA ISO 9001:2015

12/03/2020
Ngày 23/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 5. ĐIỀU TRA Ý THỨC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

06/03/2020
Để việc giáo dục, lập kế hoạch, thực thi và xúc tiến quản lý chất lượng có hiệu quả; xí nghiệp cần điều tra nhận thức, ý thức ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 4. HOẠT ĐỘNG QC TRONG NGÀNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA

05/03/2020
Trong ngành phân phối hàng hóa người ta thường nghĩ sai quản lý chất lượng là công việc của hãng sản xuất. Nhưng thực ra khi đã trực ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 3. HOẠT ĐỘNG QC Ở BỘ PHẬN KỸ THUẬT

04/03/2020
Bộ phận kỹ thuật là nơi quyết định dùng vật liệu mới, thiết kế tính năng mới hoặc đưa ra điều kiện gia công cho sản phẩm mới; là nơi ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 2. HOẠT ĐỘNG QC Ở PHÒNG KINH DOANH

03/03/2020
Trong việc quản lý các phòng, chỗ khó khăn nhất là quản lý phòng kinh doanh. Công việc kinh doanh thường có khuynh hướng dựa vào kinh nghiệm, ...
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải