giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Vừa và Nhỏ I (gọi tắt là SMEDEC1) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. SMEDEC1 được thành lập ngày 25/10/1995 theo quyết định số 1846/QĐ-TCCBKH do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ...
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải