LĨNH VỰC HÓA LÝ

 ĐO LƯỜNG HÓA - LÝ


 

 

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Máy đo ROSH

 

 

Hiệu chuẩn

2

Máy đo tốc độ vòng quay

 

 

Hiệu chuẩn

3

Máy đo độ ồn

 

 

Hiệu chuẩn

4

Máy đo pH

 

 

Hiệu chuẩn

5

Máy đo độ dẫn điện

 

 

Hiệu chuẩn

6

Máy đo cường độ ánh sáng

 

 

Hiệu chuẩn

7

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Tấm chuẩn ROSH
  2. Dung dịch pH chuẩn
  3. Dung dịch dẫn điện chuẩn
  4. Chuẩn âm thanh
  5. Chuẩn đo cường độ ánh sáng
SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải