GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 2. HOẠT ĐỘNG QC Ở PHÒNG KINH DOANH

Trong việc quản lý các phòng, chỗ khó khăn nhất là quản lý phòng kinh doanh. Công việc kinh doanh thường có khuynh hướng dựa vào kinh nghiệm, nhạy cảm, bản lĩnh. Đồng thời, công việc thường được xử lý ở mức độ thỏa hiệp nào đó. Cách tiến hành theo tư duy logic khó thực hiện.
 


 Trong việc quản lý các phòng, chỗ khó khăn nhất là quản lý phòng kinh doanh. Công việc kinh doanh thường có khuynh hướng dựa vào kinh nghiệm, nhạy cảm, bản lĩnh. 


Tuy nhiên, tới giai đoạn bán sản phẩm chế tạo cho khách hàng (hoặc kí hợp đồng) thì bảo hành chất lượng là công việc của phòng kinh doanh. Ngoài ra, việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng phần lớn là trách nhiệm (vai trò) của họ. Do đó, QC ở phòng kinh doanh cũng quan trọng.


QC ở phòng kinh doanh cũng rất quan trọng. 


Hoạt động của nhóm QC ở phòng kinh doanh được tiến hành với các đề tài dưới đây:
1.   Tăng số lần thăm viếng khách hàng quan trọng.
2.   Phân tích nội dung ghi chép về việc đi thăm các nơi.
3.   Tiêu chuẩn hóa dụng cụ dùng để bán hàng.
4.   Làm sáng tỏ những chỗ cần nhấn mạnh trong việc bán sản phẩm của công ty.
5.   Ghi tóm tắt, chính xác nội dung mà khách hàng nói.
6.   Phân tích các bài viết trên các tạp chí, báo cần đọc.
7.   Phân tích các điểm mấu chốt trong bán hàng: ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm chế tạo ở các công ty cạnh tranh khác.
8.   Phương thức cải thiện tình trạng phàn nàn của khách.
9.   Cách thức cảm ơn và xử lý lời phàn nàn.
10.  Phân tích thống kê doanh thu theo ngành riêng biệt, sản phẩm riêng biệt.


Nguồn ST

SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải