GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 3. HOẠT ĐỘNG QC Ở BỘ PHẬN KỸ THUẬT

Bộ phận kỹ thuật là bộ phận tiến hành công việc trên nền tảng kỹ thuật sẵn có.Bộ phận kỹ thuật là nơi quyết định dùng vật liệu mới, thiết kế tính năng mới hoặc đưa ra điều kiện gia công cho sản phẩm mới; là nơi đóng vai trò trung tâm cho việc bảo hành chất lượng. Do đó đối với bộ phận này, chất lượng thiết kế, chất lượng thích hợp hay tiêu chuẩn kỹ thuật là hạng mục quản lý. Hoạt động của nhóm QC ở bộ phận kỹ thuật được tiến hành với các đề tài như dưới đây:
1.   Đọc hết một cách khách quan các tờ giải trình, thuyết minh kỹ thuật.
2.   Phát huy vào thiết kế các kinh nghiệm, trí tuệ của nơi chế tạo.
3.   Làm triệt tiêu sai sót trên bản vẽ.
4.   Làm bản vẽ dễ hiểu, dễ sử dụng.
5.   Tiêu chuẩn hóa phương pháp thiết kế.
6.   Tiêu chuẩn hóa vật liệu, chi tiết, phụ kiện.
7.   Kiểm tra tình trạng sử dụng tài liệu nói về tiêu chuẩn hóa.
8.   Cải tiến quản lý công đoạn trong thiết kế.
9.   Cải tiến quản lý công đoạn, dòng chảy trong chế tạo.
10.  Giảm thời gian thiết kế.
11.  Giảm thời gian quy trình công nghệ.
12.  Cải tiến trục trặc trong sản xuất, tăng năng suất, lấy bằng sáng chế.


Nguồn ST

SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải