GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 5. ĐIỀU TRA Ý THỨC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Để việc giáo dục, lập kế hoạch, thực thi và xúc tiến quản lý chất lượng có hiệu quả, xí nghiệp cần điều tra nhận thức, ý thức về quản lý chất lượng của toàn thể nhân viên. 


Tuy nhiên, trước khi tiến hành điều tra xí nghiệp cần giải thích rõ ràng ý nghĩa và mục đích của việc làm để mọi người hiểu đúng về hợp tác, tránh hiện tượng có người sợ qua việc điều tra, công ty đánh giá về khả năng, ảnh hưởng đến lương của họ, và từ đó họ sẽ không nói thật. Cần nhấn mạnh công ty muốn biết ý thức nhận thức của họ để việc giáo dục triển khai có hiệu quả, để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, hiệu quả kinh doanh để công ty phát triển và bản thân họ có lợi về mặt tay nghề, nghiệp vụ, lương bổng…Chúng ta có thể tiến hành điều tra các hạng mục sau:
1.   Có quan tâm đến QC không? Mức độ quan tâm?
2.   Đã đọc sách vở, tài liệu cụ thể gì về QC?
3.   Có nhu cầu, mong muốn tìm hiểu về phương thức quản lý khoa học hay không?
4.   Theo họ, kiểm tra và QC liên quan đến nhau như thế nào?
5.   Họ nghĩ gì về chất lượng hiện tại của sản phẩm mà công ty đang chế tạo?
6.   Theo họ, vấn đề trong thao tác, chỗ làm việc, quy trình công nghệ hiện tại là gì?
7.   Họ nghĩ gì về nguyên nhân phát sinh hàng hỏng, hàng kém phẩm chất?
a.   Trình độ kỹ thuật: cách đọc bản vẽ, phương pháp làm việc?
b.   Phương thức tiến hành: không bàn kỹ, bị giục giao hàng.
c.   Điều kiện môi trường: chỗ hẹp, thiếu dụng cụ?

8.   Nhân viên nghĩ gì về biện pháp phòng ngừa và phát sinh hàng xấu?


Nguồn STSHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải