GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 7 - PHẦN 6. TRÌNH TỰ VÀ Ý THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG NHÓM QC

TRÌNH TỰ


Hoạt động nhóm QC về cơ bản được tiến hành theo trình tự sau:
 

1. Đưa ra đề tài.
2. Nêu lý do.
3. Nắm bắt hiện trạng.
4. Phân tích (truy cứu nguyên nhân, điều tra và chứng minh quan hệ nhân quả).
5. Đối sách (đối sách tức thời và đối sách phòng ngừa tái phát).
6. Xác nhận hiệu quả (so sánh với trước khi thực hiện đối sách).
7. Tiêu chuẩn hóa (chặn đứng hiện tượng và triệt để áp dụng đối sách phòng tái phát).
8. Vấn đề còn lại và kế hoạch tiếp theo.


Ý THỨC


Tất cả các thành viên trong nhóm cần thường xuyên nâng cao ý thức vấn đề, và nên ghi nhớ trình tự sau khi tiến hành cải tiến.


1. Quan sát: quan sát kỹ nơi làm việc hay hiện vật (sản phẩm theo dõi).
2. Ghi chép: lấy số liệu.
3. Sắp xếp: phân tích số liệu, đưa ra ý tưởng.
4. Kiểm tra thảo luận: kiểm tra thảo luận ý tưởng đưa ra, lập phương thức cải tiến.
5. Hành động thực: thực thi phương thức cải tiến.


Nguồn ST

SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải