CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TƯ VẤN HTQLCL, NGHIỆP VỤ ĐO LƯỜNG

Một số hình ảnh về các khóa đào tại của Trung Tâm SMEDEC1: Khóa đào tạo "Nhận thức về năng suất và phương pháp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc"  tại Công ty CP NPG Hưng Yên.
SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải