Ký kết hợp tác giữa KTC-Hàn Quốc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 Sáng 07/07/2016 tại Hà Nội diễn ra Ký kết hợp tác giữa Cơ quan Thử nghiệm KTC – Hàn Quốc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quang cảnh buổi làm việc trước khi lễ ký kết diễn ra

Tham dự lễ ký kết hợp tác lần này, đại diện phía Hàn Quốc có ông Gum Ho Choe – Phó chủ tịch Cơ quan Thử nghiệm KTC – Hàn Quốc; ông Kweon, Young mum – Giám đốc điều hành và ông Lim, Namhuuk – Giám đốc Trung tâm Hợp tác và kinh doanh quốc tế của KTC.


Ký kết hợp tác giữa Cơ quan Thử nghiệm KTC – Hàn Quốc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phía cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục; ông Vũ Khánh Xuân – Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam cùng các đại diện của Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy, Vụ Tiêu Chuẩn, Vụ Đo lường…


Ông Nguyễn Hoàng Linh và ông Gum Ho Choe đại diện hai cơ quan thực hiện ký kết
Theo tinh thần hợp tác, hai bên tập trung vào những lĩnh vực hai bên quan tâm như đánh giá sự phù hợp, đo lường pháp định, an toàn sản phẩm dựa trên chất lượng, trên cơ sở cuộc họp hai bên vào ngày 24/3/2016 tại Hà Nội.


Lễ ký kết có sự chứng kiến của các bên liên quan

Theo hợp tác, KTC sẽ hỗ trợ phía Việt Nam xây dựng và thực hiện dự án chuyển giao công nghệ tiên tiến liên quan đến chống gian lận trong cung cấp mua bán xăng dầu. Xây dựng và thực hiện dự án quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, hợp chuẩn và đo lường pháp quyền tại Việt Nam để xây dựng dự án ODA. Hỗ trợ xây dựng dự thảo luật, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng và sản phẩm hàng hóa; đánh giá sự phù hợp, đo lường. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của Việt Nam.
SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm