Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước


Chiều 12-5, tại TP. Phổ Yên, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham dự có 80 học viên gồm cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Sông Công, TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình

Chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giới thiệu đến học viên các nội dung của chương trình đào tạo

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 chính thức triển khai tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên từ năm 2017 để thay thế phiên bản TCVN ISO 9001:2008. Đến nay, Hệ thống đã chứng minh được hiệu quả, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính; từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, HTQLCL của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại các điểm không phù hợp so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như: Chưa xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với 100% thủ tục hành chính; các quy trình hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm xây dựng; một số nội dung chưa đảm bảo theo mô hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định; việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL chưa được thực hiện kịp thời…

Lớp đào tạo sẽ là cơ sở quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị xây dựng và áp dụng hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, chuyển biến tác phong làm việc theo hướng công khai, minh bạch, văn minh, lịch sự, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia lớp đào tạo, các học viên được các chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giới thiệu, truyền đạt về những nội dung như: Tổng quan về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước; Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - áp dụng vào các cơ quan hành chính nhà nước; Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu; hướng dẫn duy trì hệ thống tài liệu của HTQLCL. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lớp đào tạo được tổ chức trong 2 ngày (12 và 13/5/2022)


Nguồn: thainguyen.gov.vn

SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm