tin tức

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 PHẦN 4. TQC LÀ GÌ?

Ở bất cứ công ty nào cũng thế, khi phát sinh nhiều hàng xấu thì chỗ được tăng cường trước tiên là khâu kiểm tra. Kiểm tra kỹ các sản phẩm làm ra, cái nào tốt thì cho xuất xưởng....

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 PHẦN 5. GIẤY THỬ NGHIỆM “ ÂM TÍNH, DƯƠNG TÍNH” TRONG TQC

Như bạn đã hiểu qua lý luận trên, quản lý chất lượng được xem là vấn đề của toàn công ty, không thể thực hiện tốt nếu mọi người không tiến hành trong sự liên hệ chặt chẽ với nhau

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 6. NHỮNG CÂU HỎI CHẤT VẤN

Trước tiên ta đưa ra câu hỏi: “tôi được cử đến đây để xem quản lý chất lượng của quý công ty. Nếu ở đây đang thực hiện việc quản lý chất lượng thì chắc chắn có người phụ trách. Vậy xin vui lòng cho tôi gặp người phụ trách ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 7. SỰ RA ĐỜI CỦA NHÓM QC

Vào năm 1962, trong lịch sử quản lý chất lượng của Nhật Bản, một sự kiện đáng ghi nhớ ra đời, đấy là hoạt động của nhóm QC. Hoạt động này đã lôi cuốn tất cả những người làm việc trực tiếp, là hoạt động có tính tự nguyện ở ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 8. HÃY TẤN CÔNG VỚI TINH THẦN THỂ THAO

Trong một số công ty, người ta thường chỉ định người phát biểu ở đại hội nhóm QC của công ty trước 3 tháng. Làm như thế, người được chỉ định như bị ám ảnh, suốt ngày nghĩ đến đề tài. Gần đến ngày phát biểu trong họ lại càng ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 9. PHÁT MINH BẢY CÔNG CỤ

Dù đã giải thích như thế, nhưng chắc nhiều người vẫn cho rằng không dễ nắm được phương pháp cải tiến. Có ý kiến còn cho rằng, dù có làm cũng không thành công, sau đó mệt mỏi rồi bỏ…Tuy nhiên, ở đây “mấu chốt của vấn đề” là nhóm ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 PHẦN 10. CÁCH NHÌN KHÔNG THIÊN LỆCH

Tuy rằng chúng ta nói việc phán đoán chỉ dựa theo số liệu nhưng trong thực tế phải chú ý đến cách lấy số liệu. Sau đây chúng tôi sẽ kể một câu chuyện làm ví dụ điển hình. Có một ông thầy của một trường đại học Y khoa công ...
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm