tin tức

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 11. QUY LUẬT ĐẠI SỐ

Tập hợp số liệu càng nhiều càng tốt để tính trị trung bình, làm như vậy thì trong số đó có thể do lý do ngẫu nhiên mà có số liệu tốt , số liệu xấu, nhưng trong đó chúng tự triệt tiêu lẫn nhau và trị trung bình mà ta muốn ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 12. NGUYÊN LÝ NGẪU NHIÊN

Trong phần này, chúng ta sẽ giải thích một nguyên lý quan trọng khác cần chú ý khi tập hợp số liệu. Đấy là: khi chọn mẫu để lấy số liệu, cần chọn ngẫu nhiên, tình cờ. Ngược với cách này gọi là cách chọn có mục đích

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 13. NHỮNG CÂU TRẢ LỜI CÓ ÍCH

Dù có tập hợp giỏi nhiều số liệu và đưa ra câu trả lời không thiên lệch, nhưng vấn đề là ở chỗ sử dụng câu trả lời ấy như thế nào? Câu chuyện sau đây là một ví dụ điển hình:

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 14. CÁCH LẤY SỐ LIỆU CÓ ÍCH

Làm thế nào để lấy được số liệu có ích ngay? Điều này rất đơn giản, chỉ cần ghi chép như điều kiện đang diễn ra ở nơi sản xuất rồi phân tích. Thí dụ: khi cho thay đổi nhiệt độ, nói khác đi khi chọn nhiệt độ là số liệu ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 15. CÁCH TƯ DUY CÓ TÍNH CHẤT QC CỦA HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN ĐỒ ĂN NHANH

Tuy rằng Nhật Bản hay bị quốc tế phê phán về hàng rào phi quan thuế, nhưng đã có nhiều công ty, xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào Nhật và thu được thành công lớn. Thí dụ, các công ty có hệ thống cửa hàng bán đồ ăn nhanh ...

GÓC CHIA SẺ - LỢI ÍCH CỦA ISO 9000

Trong bối cảnh hiện nay, các đối tượng khách hàng ngày càng trở nên phức tạp; họ được cung cấp nhiều thông tin hơn, và sự mong đợi của họ đối với hàng hóa và dịch vụ cũng ngày một cao hơn. Đối với bất kỳ tổ chức nào, cách ...

GÓC CHIA SẺ - ÁP DỤNG ISO 9000 TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Kể từ khi ban hành lần đầu tiên ban hành vào năm 1987, sau 2 lần sửa đổi vào năm 1994 và 2000, hiện nay ISO 9000 đã được áp dụng ở trên nước và vùng lãnh thổ. Đã có hơn 520000 tổ chức được chứng nhận theo ISO 9000 ...

GÓC CHIA SẺ - NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG ISO 9000

Để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cơ quan/ doanh nghiệp cần những yếu tốt cơ bản sau:

GÓC CHIA SẺ - NHỮNG XU HƯỚNG MỚI KHI SỬ DỤNG ISO 9000

Hiện nay, với sự cạnh tranh mạnh mẽ và trong quá trình toàn cầu hóa, những yêu cầu hội nhập và sự cạnh tranh đã đặt ra cho các tổ chức áp lực phải luôn luôn tìm ra những điểm mới, những phương pháp hiệu quả để tạo ra cho mình ...

GÓC CHIA SẺ - 8 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Là một quy tắc cơ bản và toàn diện để lãnh đạo và điều hành tổ chức, nhằm cải tiến liên tục hoạt động của tổ chức....
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm