tin tức

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 3 - PHẦN 10. HOẠT ĐỘNG 5S

5S là một công cụ cải tiến tạo nền tảng tốt cho mọi giải pháp cải tiến, trong đó có TPM.

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 3 - PHẦN 11. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI

Đây là cách gom những cái giống nhau lại thành nhóm, cách gom như thế nào thì chúng ta nên để cho mọi người cùng suy nghĩ. Có thể gom thành các nhóm liên quan đến người, vật liệu, máy móc; hay nhóm liên quan đến loại vật cụ thể, ...

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 3 - PHẦN 12. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG QUÁ KHỨ

Thực ra, xung quanh ta có nhiều số liệu. Nên ta lấy từ đầu, sắp xếp lại và xem xét. Làm vậy, ta có thể nắm được nguyên nhân làm phát sinh hàng kém phẩm chất ở những chỗ không ngờ tới.

GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 3 - PHẦN 13. PHÂN TÍCH PARETO

Thử theo thứ tự cái lớn trước – nếu triệt được cái có tỷ lệ phân số cao thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn thể, tình hình sẽ sáng sủa hẳn lên. Cách suy nghĩ như vậy là quan trọng. Con người có năng lực tư duy theo lý ...

GÓC CHIA SẺ - BỎ QUÊN MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG

Mọi doanh nghiệp đều thuộc lòng nhận định "khủng hoảng kinh tế không có chỗ cho sự lãng phí ". Khắp nơi, các lãnh đạo chạy đôn đáo chống đỡ với khủng hoảng kinh tế, mau chóng rút kinh nghiệm và tìm phương cách giúp doanh nghiệp cũng như chính ...

GÓC CHIA SẺ - BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là những yếu tố nào? Công ty của bạn đã làm gì để giữ chân các nhân viên xuất sắc nhất của mình? 

GÓC CHIA SẺ - CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH

Khi nhà doanh nghiệp đặt chủ trương vì môi trường vào trong mục đích kinh doanh, họ đã giành được lợi thế lớn so với các đối thủ khác. Vấn đề là tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển như thế nào để thực hiện tốt nhất ...

GÓC CHIA SẺ - QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Quản lý chất thải là việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, loại bỏ hay thẩm tra các vật liệu chất thải. Quản lý chất thải thường liên quan đến những vật chất do hoạt động của con người sản xuất ra, đồng thời đóng vai trò giảm ...

GÓC CHIA SẺ - QUẢN LÝ TRỰC QUAN ( Visual control)

Quản lý trực quan là sử dụng các công cụ mang tính trực quan...

GÓC CHIA SẺ - LEAN - CÔNG CỤ HỮU ÍCH GIẢM LÃNG PHÍ, TĂNG NĂNG SUẤT

Lean manufacturing công cụ hữu ích để giảm lãng phí,tăng năng suất cho các doanh nghiệp.Trong những năm qua, nền kinh tế thế giới suy thoái dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản, trong đó bao gồm cả những doanh nghiệp với lịch sử phát triển lâu dài hàng trăm năm làm cho ...
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm