Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 ( SMEDEC1)  là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

SMEDEC1 cung cấp, thực hiện các dịch vụ khoa học, nghiệp vụ cụ thể sau:

 • Nghiên cứu mục tiêu, chính sách, biện pháp, xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy phát triển, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
 • Hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và khoa học, công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, khoa học và công nghệ;
 • Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý;
 • SMEDEC1 có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo đa ngành cho các doanh nghiệp, như hoạch định chiến l­ược kinh doanh, điều tra thị trường, xây dựng dự án, chuyển giao công nghệ, tư­ vấn xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 14000, ISO/IEC 17025, HACCP, SA 8000, GMP, TQM, KPIs, 5S...
 • Đào tạo nghiệp vụ về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng:
 • Kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn hoá, tiêu chuẩn và các hoạt động có liên quan;
Các dịch vụ về Đo lường – Tự động hóa do Trung tâm SMEDEC1 cung cấp bao gồm:
 • Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong phạm vi được công nhận, thực hiện hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, sửa chữa các loại chuẩn đo lường và phương tiện đo về: điện, điện tử, nhiệt, áp suất, khối lượng, dung tích,…
 • Phê duyệt mẫu phương tiện đo;
 • Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao công nghệ;
 • Chế tạo, cung cấp các phương tiện đo lường, cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật;
SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm