LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

 ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG

Phòng Đo lường của Trung tâm SMEDEC1  được trang bị các chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực khối lượng. Phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực khối lượng … 


Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo:

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Thực hiện

Kiểm định

Hiệu chuẩn

Thử nghiệm

1

Cân phân tích

đến 2 kg

1

Ö

Ö

 

2

Cân kỹ thuật

đến 50 kg

2

Ö

Ö

 

3

Cân bàn

đến 10 t

3

Ö

Ö

Ö

4

Cân đĩa

đến 60 kg

3

Ö

Ö

Ö

5

Cân đồng hồ lò xo

đến 200 kg

4

Ö

Ö

 

6

Cân treo dọc thép lá đề

đến 200 kg

4

Ö

Ö

 

7

Cân ô tô

đến 150 t

3

Ö

Ö

Ö

8

Cân tàu hỏa tĩnh

đến 150 t

3

Ö

Ö

Ö

9

Cân tàu hỏa động

đến 150 t

đến 0,2

Ö

Ö

Ö

10

Cân băng tải

Đến 15 000 t/h

đến 0,5

Ö

Ö

Ö

11

Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

 

 

 

 

 

11.1

Cân ô tô động

đến 150 t

đến A

đến 0,2

Ö

 

Ö

11.2

Cân kiểm tra quá tải

đến 50 t

4

Ö

 

Ö

12

Quả cân

1 mg ÷ 20 kg

F1

Ö

Ö

 

1 mg ÷ 20 kg

F2

Ö

Ö

 

1 mg ÷ 50 kg

M1

Ö

Ö

 

100 mg ÷ 5000 kg

M2

Ö

Ö

 


 

 


 

 CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Bộ quả cân F1

 

Dải đo : 1 mg – 2000 g

Cấp chính xác : Cấp F1

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của TT kiểm chuẩn đo lường

 

  1. Bộ quả cân M1

 

Dải đo : 5 – 20 kg

Cấp chính xác : Cấp M1

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của TT kiểm chuẩn đo lường

SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm