LĨNH VỰC ĐIỆN

 ĐO LƯỜNG ĐIỆN


 

 

 

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Thiết bị đo điện áp một chiều

(0÷1100) V

0,06%F.S

Hiệu chuẩn

2

Thiết bị đo điện áp xoay chiều

(0÷1100) V

0,06%F.S

Hiệu chuẩn

3

Thiết bị đo dòng điện một chiều

(0÷10) A

0,03% F.S

Hiệu chuẩn

4

Thiết bị đo dòng điện xoay chiều

(0÷2) A

0,03% F.S

Hiệu chuẩn

5

Thiết bị đo điện trở

(0÷10) MΩ

0,06%F.S

Hiệu chuẩn

6

Nguồn điện áp một chiều

(0÷1000) V

0,01% F.S

Hiệu chuẩn

7

Nguồn điện áp xoay chiều

(0÷750) V

0,09% F.S

Hiệu chuẩn

8

Nguồn điện trở

(0÷100) MΩ

0,4% F.S

Hiệu chuẩn

9

 

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

TT

MASTER

RANGE

ACCURACY

TRACEABILITY

1

Nguồn chuẩn đa năng Fluke

 

U- : 0 – 1100 V

U~: 0 – 1100 V

I-: 0 – 2 A

I~: 0 – 2 A

R: 0 – 10MΩ

F: 10Hz – 10MHz

0,06 %

0,06 %

0,015 %

0,015 %

0,03 %

3%

 


 

 

 

2

 

 

 

Đồng hồ vạn năng Keithley

U- : 0 – 1000 V

U~: 0 – 750 V

I-:  0 – 3 A

I~: 0 – 3 A

R: 0 – 100MΩ

F: 3Hz – 300kHz

0,006%

0,015%

0,09%

0,08%

0,2%

0,003%

 

 

 


3

Hộp điện trở chuẩn

 

100Ω – 100000MΩ

0,2%


4

Que đo điện áp cao Fluke

U: 0-6kV

1:1000

1%


5

Nguồn một chiều 10A

 

U-: 0-30V

I-: 0-10A

0,14%

0,04%SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm