LĨNH VỰC LỰC - ĐỘ CỨNG

 ĐO LƯỜNG LỰC – ĐỘ CỨNG


I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Phương tiện đo lực

0 – 1000 N

1

Hiệu chuẩn

2

Máy thử độ bền kéo nén

0 – 1000 N

1

Hiệu chuẩn

3

Máy đo độ cứng Vicker

HV

 

Hiệu chuẩn

4

Máy đo độ cứng MicoVicker

HMV

 

Hiệu chuẩn

5

Máy đo độ cứng Rockwell

HRC, HRB

 

Hiệu chuẩn

6

Máy đo lực kéo nén cầm tay

 

 

Hiệu chuẩn

7

Máy đo momen

 

 

Hiệu chuẩn

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Lực kế

Dải đo : 1000 N

Cấp chính xác : 0,5 %

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

 

  1. Tấm chuẩn độ cứng HRC
  2. Tấm chuẩn độ cứng HRB
  3. Tấm chuẩn độ cứng HV
  4. Tấm chuẩn độ cứng HMV
SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm