CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TƯ VẤN HTQLCL, NGHIỆP VỤ ĐO LƯỜNG

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Vừa và Nhỏ I (gọi tắt là SMEDEC1) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. SMEDEC1 được thành lập ngày 25/10/1995 theo quyết định số 1846/QĐ-TCCBKH do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp và được cơ cấu lại ngày 13/7/2006 theo quyết định số 1588/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

 

Với các chức năng và nhiệm vụ nêu trên, SMEDEC1 cung cấp, thực hiện các dịch vụ khoa học, nghiệp vụ gồm:

Ø  Nghiên cứu mục tiêu, chính sách, biện pháp, xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy phát triển, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

Ø  Hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và khoa học, công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

Ø  Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, khoa học và công nghệ;

Ø  Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý;

v Mục tiêu phấn đấu của SMEDEC1 là không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của mình để luôn luôn cung cấp cho khách hàng một dịch vụ: Chất lượng - Hiệu quả và đảm bảo trở thành người bạn đồng hành của Doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển.

SMEDEC1 xin gửi tới Quý Doanh nghiệp các chương trình Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao như sau:

1. Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 (Chi tiết)

2. Chương trình đào tạo Tổ trưởng sản xuất (Chi tiết)

3. Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên cải tiến chuyền may (Chi tiết)


Một số hình ảnh về các khóa đào tại của Trung Tâm SMEDEC1: Khóa đào tạo "Nhận thức về năng suất và phương pháp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc"  tại Công ty CP NPG Hưng Yên.
SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm