LĨNH VỰC HÓA LÝ

 ĐO LƯỜNG HÓA - LÝ


 

 

CÁC THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN


 • Thiết bị đo pH
 • Thiết bị đo độ ẩm thóc, gạo, ngô và cà phê
 • Tỷ trọng kế
 • Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí
 • Thiết bị đo nồng độ cồn
 • Quang phổ tử ngoại khả kiến UV/Vis
 • Thiết bị đo nồng độ muối (Tổng chất rắn hòa tan)
 • Thiết bị đo độ dẫn điện
 • Nhớt kế động học
 • Thiết bị đo độ nhớt động lực
 • Thiết bị đo nhu cầu Oxy hóa học (COD)
 • Tủ ủ xác định nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD)
 • Cồn kế thủy tinh
 • Quang phổ hấp thụ nguyên tử
 • Thiết bị xác định tuổi vàng
 • Thiết bị đo Oxy hòa tan
 • Thiết bị đo độ đục
 • Thiết bị đo cường độ ánh sáng
 • Thiết bị đo ROSH
 • Thiết bị đo tốc độ vòng quay
 • Thiết bị đo độ ồn

SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm